/Οδηγούν οι ταινίες πορνό στη σεξουαλική βία;

Οδηγούν οι ταινίες πορνό στη σεξουαλική βία;

Πολλοί άντρες που συμπεριφέρονται επιθετικά σε γυναίκες, είναι συνήθως και συχνοί χρήστες πορνό. Ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ βίας και παρακολούθησης πορνό;

Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι η παρακολούθηση πορνό ενθαρρύνει τους άντρες να κάνουν τις βίαιες σεξουαλικές τους επιθυμίες πραγματικότητα. Ενώ υπάρχουν πολλά πορνό που αναπαριστούν ανθρώπους που συμμετέχουν σε συναινετικό σεξ, υπάρχουν, επίσης, πολλά πορνό, τα οποία δείχνουν άντρες που εξαναγκάζουν απρόθυμους συντρόφους, συμπεριφέροντάς τους με ταπεινωτικό ή βίαιο τρόπο. Ίσως, αυτά τα βίντεο να μαθαίνουν τους θεατές τους ότι είναι θεμιτό να φέρονται στις γυναίκες με αυτόν τον τρόπο.

Ενώ η συσχέτιση μεταξύ σεξουαλικής βίας και χρήσης πορνό είναι δυνατή, είναι, επίσης, σημαντικό να θυμόμαστε ότι η συσχέτιση δε σημαίνει και αιτιότητα. Θα μπορούσε να ισχύει ότι η παρακολούθηση βίαιου πορνό οδηγεί και σε βίαιες πράξεις στην πραγματική ζωή. Ή θα μπορούσε να ισχύει ότι στους άντρες που είναι ήδη βίαιοι από τη φύση τους, αρέσει να βλέπουν βίαια πορνό, όταν δεν εμπλέκονται σε πραγματικές πράξεις βίας.

Αυτός ο προβληματισμός για το τι προϋπήρχε «η κότα ή το αυγό» – βίαια πορνό ή βία στην πραγματική ζωή – διερευνήθηκε πρόσφατα από τον Καναδό ψυχολόγο Taylor Kohut και τους συναδέλφους του, και τα αποτελέσματα της μελέτης τους δημοσιεύτηκαν στο Archives of Sexual Behavior.

Προτεινόμενοι παράγοντες κινδύνου για σεξουαλική επιθετικότητα

Ο Kohut και οι συνάδελφοί του έχουν ως αφετηρία μια σημαντική θεωρία σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στη χρήση των πορνό και τη σεξουαλική επιθετικότητα, γνωστή ως «μοντέλο της συρροής». Σύμφωνα με το μοντέλο της συρροής, κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν μπορεί να προβλέψει, αν ένας άντρας θα γίνει σεξουαλικά βίαιος. Αντ’ αυτού, απαιτείται μια συρροή παραγόντων για να μαζευτεί μια κρίσιμη ποσότητα που θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση σεξουαλικής επιθετικότητας.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο της συρροής θέτει τρεις παράγοντες κινδύνου για τη σεξουαλική επιθετικότητα:

  • Επιθετική αρρενωπότητα. Αυτή είναι μια ναρκισσιστική σεξουαλική επιθυμία να επιβάλλεται και να ελέγχει κανείς τις γυναίκες, η οποία κρύβει μια υποκείμενη αβεβαιότητα και αμυντική στάση.
  • Απρόσωπη σεξουαλικότητα. Αυτή είναι μια ασύδοτη και αποστασιοποιημένη συναισθηματικά στάση προς τις σεξουαλικές σχέσεις, κατά την οποία οι γυναίκες θεωρούνται μόνο σεξουαλικά αντικείμενα.
  • Χρήση πορνογραφίας. Αυτό θεωρείται το έναυσμα που ωθεί τους άντρες με τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά πραγματικά να εμπλακούν με τη σεξουαλική βία, προσφέροντάς τους ένα μοντέλο να ακολουθήσουν και διασφαλίζοντάς τους ότι είναι μια αποδεκτή συμπεριφορά.

Με άλλα λόγια, το μοντέλο συρροής δεν προμηνύει ότι η παρακολούθηση πορνό – ακόμα και του βίαιου είδους – θα οδηγήσει απαραίτητα σε σεξουαλικά βίαιες συμπεριφορές. Ωστόσο, η θεωρία διατυπώνει την αρχή ότι η παρακολούθηση πορνό μπορεί να ωθήσει τους άντρες, οι οποίοι είναι ήδη επιρρεπείς στη βία, να διαπράξουν σεξουαλική βία.

Μέχρι τώρα, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι σεξουαλικά επιθετικοί άντρες τείνουν να παρακολουθούν βίαια πορνό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, καμία δεν μπόρεσε να αποδείξει οριστικά ότι η χρήση πορνό οδηγεί στη σεξουαλική βία. Αυτό είναι το κενό που προσπαθεί να γεμίσει ο Kohut και οι συνάδελφοί του με την έρευνά τους.

Για να αποδείξει κανείς ότι η χρήση πορνό οδηγεί στη σεξουαλική βία, θα πρέπει να αποδείξει ότι οι σεξουαλικά επιθετικοί άντρες συνήθιζαν να βλέπουν πορνό, πριν αρχίσουν να φέρονται επιθετικά στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, πρέπει να διεξαχθεί μια μακροχρόνια έρευνα, η οποία θα εντοπίζει τη χρήση πορνό και τη σεξουαλική επιθετικότητα των αντρών με την πάροδο του χρόνου.

Τέτοιες μελέτες μπορεί να είναι δαπανηρές στην εφαρμογή. Αλλά ευτυχώς για τον Kohut και τους συναδέλφους του, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα, τα οποία είχαν συλλεχθεί ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η χρήση πορνό οδηγεί σε σεξουαλική βία.

psychologynow