Ο τόπος και οι χοροί του: «Ζεϊμπέκικο»

Ο Ζεϊμπέκικος είναι ο αρχαϊκός χορός της Θράκης που τον μετέφεραν οι ζεϊμπέκηδες στη Μικρά Ασία και τον επανέφεραν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες του 1922. Καθαρά ανδρικός χορός, αργός και βαρύς που πρωτόλεια μορφή του…