/Η κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία

Η κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία

Συγγραφείς: Dave Harley, Julie Morgan, Hannah Frith

Οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται στην καθημερινή εμπειρία, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και προσφέ­ροντας διαρκή κοινωνική επαφή και διαμεσολάβηση στις περισσό­τερες από τις δραστηριότητες και τους τρόπους που συνδεόμαστε.

Το συγκεκριμένο βιβλίο διευρύνει το πεδίο της Κυβερνοψυχο­λογίας, εξετάζοντας την ψηφιακή εμπειρία στα στάδια ζωής του ατόμου. Μεγάλο μέρος της ψυχολογικής έρευνας έχει επικεντρωθεί στα «θετικά» και «αρνητικά» χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης του ατόμου με την τεχνολογία. Ο ανά χείρας τόμος προσφέρει μια διαφορετική θεώρηση του αναδυόμενου πεδίου της Κυβερνοψυ­χολογίας, προχωρώντας πέραν των διλημμάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες ορίζουν το πλαίσιο της ανθρώπινης εμπει­ρίας και των σχέσεων. Οι συγγραφείς διερευνούν σημαντικά στάδια εξέλιξης των ατόμων και τις αλληλεπιδράσεις τους με την τεχνολο­γία. Συζητούν τη συμβιωτική σχέση του ανθρώπου με τις ψηφιακές τεχνολογίες κατά την παιδική ηλικία, τη συγκρότηση της ταυτότητας, τη φιλία, τη μοναξιά, τη σεξουαλικότητα, τον έρωτα, την αντικοινω­νικότητα, την τρίτη ηλικία και τον θάνατο.

Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό βιβλίο με αυξημένο ενδιαφέ­ρον τόσο στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα των ψυ­χολόγων όσο όμως και σε όποιον ενδιαφέρεται να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία ορίζει τη συμπεριφορά μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Παπαζήση
Αριθμός σελίδων: 418
Έτος έκδοσης: 2020
Τιμή: €21,20