Κυβέλη: Μια γυναίκα με πάθη

"Και τους τρεις άντρες της ζωής μου τους παντρεύτηκα", έλεγε η Κυβέλη. Εζησε μια ζωή με περιπέτειες και δυσκολίες αλλά μακρά (πέθανε ενενήντα, τουλάχιστον, χρονών) και γεμάτη (πρωταγωνίστησε για δεκαετίες στην πορεία του ελληνικού θεάτρου)…