/Βιβέττα Χριστούλη: Cagarro Wave NU’VEM Residency Pico Island

Βιβέττα Χριστούλη: Cagarro Wave NU’VEM Residency Pico Island

Βιβέττα Χριστούλη: Cagarro Wave

NU’VEM Residency Pico Island

Β.Χριστούλη, Cagarro Wave, 2023. Installation view, NU’VEM Residency, Pico Island, Αζόρες. Hφαιστειακές λίθοι, σίδηρος, τσιμέντο, 230Χ360Χ200cm

Βιβέττα Χριστούλη Cagarro Wave
NU’VEM by FREESAM

Artist Residency, Pico Island, the Azores

Η τελευταία επιτόπια εγκατάσταση της Βιβέττας Χριστούλη, Cagarro Wave, στο NU’VEM Residency είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής εμπειρίας της Χριστούλη από το νησί Pico, συνυφασμένη με την έννοια του ‘κλουβιού’ ως αντικείμενο, σύμβολο και αλληγορία. Με αυτό το έργο, η Χριστούλη ερευνά την έννοια της αιχμαλωσίας και την εύθραυστη ισορροπία των οικοσυστημάτων, εγείροντας ερωτήματα που αφορούν στην ηθική του εγκλεισμού.

Η επιτόπια εγκατάσταση Cagarro Wave της Βιβέττας Χριστούλη εκτίθεται μόνιμα στο NU’VEM Residency από τις 30 Μαϊου 2023, οπότε έγινε η πρώτη της παρουσίαση της στο κοινό.