Με λένε Τόμας Μαν

Αυτό το (αυτο)βιογραφικό σημείωμα γράφτηκε από τον Τόμας Μαν,που γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 6 Ιουνίου 1875, για να συμπεριληφθεί στον τόμο της σειράς «Les Prix Nobel» του Οκτωβρίου του 1930. Η σειρά αυτή εκδίδεται κάθε χρόνο…