Ο Ζητιάνος, του Ανδρέα Καρκαβίτσα, από την ομάδα…

“Το Νυχτερέμι δεν είναι και από τα μεγάλα χωριά της Θεσσαλίας. Ριγμένο εκεί, κατά τις εκβολές του Πηνειού, με τα χαμόσπιτά του, όπου συζούν αρμονικά ζώα και άνθρωποι. Όλη την ημέρα δουλειά· το βράδυ ραθυμία…

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας κόντρα στο ρεύμα της νεοελληνικής…

Μελέτη του Λάµπρου Βαρελά, Επίκουρου Καθηγητή Νεοελληνική Φιλολογία (ΑΠΘ) Είναι αρκετά γνωστό το σκάνδαλο που προκάλεσε στους κατοίκους της ορεινής Ναυπακτίας η περιγραφή από τον Καρκαβίτσα του χωριού των ζητιάνων, τα Κράβαρα, στο περ. Εστία…