Βιβλιοκριτική: Σχήματα λόγου (Αφροδίτη Αθανασοπούλου)

Γράφει η Χρυσούλα Καραντζή, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας - Κέντρον Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων Ακαδημίας Αθηνώ To ευσύνοπτο, πρακτικό και εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο της Αφροδίτης Αθανασοπούλου είναι προϊόν της μακράς και συστηματικής ενασχόλησης της συγγραφέως…