/Στίχοι της Εβδομάδας (24/1): Μίλτος Σαχτούρης

Στίχοι της Εβδομάδας (24/1): Μίλτος Σαχτούρης

Ο τρελός λαγός – Μίλτος Σαχτούρης

Γύριζε στους δρόμους ο τρελός λαγός
γύριζε στους δρόμους
ξέφευγε απ’ τα σύρματα ο τρελός λαγός
έπεφτε στις λάσπες

Φέγγαν τα χαράματα ο τρελός λαγός
άνοιγε η νύχτα
στάζαν αίμα οι καρδιές ο τρελός λαγός
έφεγγε ο κόσμος