/Στίχοι της εβδομάδας (15/10) – Eugen Roth

Στίχοι της εβδομάδας (15/10) – Eugen Roth

Eugen Roth – Ο άνθρωπος

Καθένας θέλει τη γαλήνη,
κι αυτό να πάρει που του πρέπει.
Η τρέλα ύστερα τον δρέπει
και θέλει ό,τι του απομείνει.