/Σταχυολογώντας Πολιτικά Αριστοτέλη και Πολιτεία Πλάτωνα

Σταχυολογώντας Πολιτικά Αριστοτέλη και Πολιτεία Πλάτωνα

Γράφει η Ελένη Παπουτσή, Εκπαιδευτικός Πολιτισμολόγος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Κατά Αριστοτέλη (384..π.Χ)η πόλη δεν αποτελεί μια μορφή συνύπαρξης που στόχο έχει απλώς, την επιβίωση των ανθρώπων, αλλά εκείνη τη μορφή οργανωμένης και τελεολογικά προσανατολισμένης συνύπαρξης που
εξασφαλίζει το Ευ ζην, δηλαδή την ηθική τελείωση του ανθρώπου.

Αρα η γνωστή σε όλους αριστοτελική πρόταση «ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώο πολιτικό»θα πρέπει να κατανοηθεί και στην ηθική της διάσταση. Η Ηθική τελείωση του ανθρώπου πραγματώνεται ουσιαστικά στο εσωτερικό μιας πολιτικής κοινότητας.

Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να ταυτιστούν οι έννοιες «αγαθός ανήρ» και «σπουδαίος πολίτης»
δεδομένης της σχετικότητας των πολιτευμάτων. Αυτό δεν αναιρεί ωστόσο, ότι η τέλεια πόλη θα είναι εκείνη όπου οι παραπάνω έννοιες θα μπορέσουν να ταυτιστούν χωρίς τον κίνδυνο ασυμβατότητας.

Συνεπάγεται ότι η τέλεια πόλη μπορεί να υπάρξει ,όταν οι αρχές της πολιτικής συνύπαρξης υπόκεινται σε εκείνες της ηθικής.
Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να νοηθεί και ο ρόλος της Παιδείας, η οποία ορίζεται ως ηθική παιδεία, Δεν είναι τυχαίο ότι τα πολιτικά του Αριστοτέλη ολοκληρώνονται με μια πραγματεία περί παιδείας.

Στην απολογία του ο Σωκράτης (380 π.χ.)λέει ότι το κύριο στοιχείο της φιλοσοφικής του πράξης, εξαρτάται από την κατάσταση των συμπολιτών
του.

Η Ευδαιμονία με την αρχαία έννοια έχει να κάνει αποκλειστικά με την αρετή και ο Σωκράτης αποδεικνύει ότι η ευδαιμονία και η αρετή είναι θέματα άμεσα συνδεδεμένα με την ποιότητα της πολιτικής και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

Κατά τον Σωκράτη η πλήρης γνώση της αρετής είναι απαραίτητη, για την καλή πρακτική ζωή του καθενός
ιδιωτικά, και πολιτικά.

Η σκέψη και η εφαρμογή αυτής της ζωής, θα καταλήξει μέσα από τη γνώση και αυτό ακριβώς με την ηθική είναι που θα μας κάνει ευδαίμονες ή όπως θα λέγαμε σήμερα ευτυχείς. Το γεγονός είναι, ότι δεν υπήρχε μια έννοια της ευδαιμονίας κοινή για την εποχή και διαδεδομένη στο τότε κοινό, την οποία να υιοθετούν συγχρόνως, και οι τότε φιλόσοφοι.

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα τα οποία σήμερα θεωρούμε ηθικής φύσεως, αλλά τα συζητούν στο γενικότερο πλαίσιο της ευδαιμονίας. Παράλληλα, τροποποιούν την έννοια της ευδαιμονίας αρκετά, ώστε να είναι κατά τη γνώμη τους αδύνατον για οποιονδήποτε να ευδαιμονήσει, χωρίς ηθική. Για τον Σωκράτη και τους αρχαίους φιλοσόφους δηλαδή, υπάρχει συνάφεια, στις έννοιες ευδαιμονία, ηθική, πολιτική.>

Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη από την Αρχαιότητα εως τον 20 αιώνα. Χριστιανίδης , Διαλέτης.κ.α τόμος Β. Πάτρα 2000)