/Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός

Το προσωρινό κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίωνχώρων πολιτισμού και χώρων άθλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 έφερε στο προσκήνιο νέους τρόπους μάθησης, δημιουργικότητας και άσκησης. Ενώ η επιστροφή στον παλιό τρόπο ζωής, που υπήρχε πριν από την πανδημία, αναμένεται με ενθουσιασμό σε τομείς όπως είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ή τα ομαδικά αθλήματα, άλλες εξελίξεις ήρθαν για να μείνουν. Η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και των χώρων εργασίας, για παράδειγμα, μόλις ξεκίνησε. 

Για να καταστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, η ΕΕ διατύπωσε το «Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση», το οποίο αποσκοπεί σε υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, το πρόγραμμα της ΕΕ «Δημιουργική Ευρώπη» βοηθά τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Οι νέοι Ευρωπαίοι υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος Erasmus+, το οποίο παρέχει ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων και εμπειριών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο.

 Περιλαμβάνει την τυπική και άτυπη μάθηση, τη διακρατική κινητικότητα, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, καθώς και τον αθλητισμό.

Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον της εκπαίδευσης; Ποιες δεξιότητες χρειάζεστε για τον πράσινο και ψηφιακό χώρο εργασίας του αύριο; Έχετε δημιουργικές ιδέες για τον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα; Πώς θα αντιμετωπίζατε την έλλειψη σωματικής άσκησηςΜοιραστείτε τις ιδέες σας και πείτε τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο, ως νέοι Ευρωπαίοι, θα θέλατε να δείτε τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση να διαμορφώνουν το μέλλον σας !

europeanyouthideas.eu