/Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου: Η προκήρυξη του διαγωνισμού, τα βραβεία και οι όροι συμμετοχής

Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου: Η προκήρυξη του διαγωνισμού, τα βραβεία και οι όροι συμμετοχής

Διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2024, με στόχο την ενίσχυση και προαγωγή του ελληνικού θεατρικού έργου, προκηρύσσει, για μία ακόμη χρονιά, το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, με χρηματικό έπαθλο 7.000 ευρώ και το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, τα οποία μπορεί να διεκδικήσει οποιοσδήποτε και το Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη», με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, το οποίο μπορούν να διεκδικήσουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς.

Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, των οποίων θεατρικό έργο δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα