/Χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Με μεγάλη χαρά και με αίσθημα ευθύνης, ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής υποδέχτηκε σήμερα ως δικαιούχος της πράξης την απόφαση ένταξης της πράξης «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η χρηματοδότηση αυτή αφορά στο Ψηφιακό Πολιτιστικό Απόθεμα του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο συγκεντρώνεται στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» και ουσιαστικά πρόκειται να μετατρέψει τη Μουσική Βιβλιοθήκη στο μεγαλύτερο μουσικό αποθετήριο στον Ελληνικό χώρο. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης εντάσσονται αφενός τα έργα των μεγάλων συνθετών που ίδρυσαν την Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή (Καλομοίρης, Ευαγγελάτος, Πετρίδης, Πλάτων κ.ά.), αφετέρου συμπεριλαμβάνονται και συνθέτες νέων ρευμάτων σύνθεσης (Σκαλκώτας, Θεοδωράκης, Δραγατάκης, Αντωνίου κ.ά.). Τα αρχεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ (1925-2021)
ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ (1883-1962)
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (1903-1981)
ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ (1904-1949)
ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (1935-2018)
ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ (1892-1977)
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ (1914-2001)
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΝΑΔΗ (1924-2013)
ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (1910-1933)
ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΡΙΝΙΔΗ (1921-2010)
ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΩΝΟΣ ΑΡΥΒΑ (1928-2000)
ΑΡΧΕΙΟ ΡΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (1917-1994)
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΗ (1899-1965)
ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το έργο

Στόχος του έργου είναι η διαφύλαξη σπάνιων μουσικών τεκμηρίων που εντάσσονται στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξή τους προς το ευρύ κοινό, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης, ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, κάτοχος συλλογών και αρχείων υψηλής πολιτιστικής αξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαχειριστής μουσικού και μουσικολογικού αποθέματος ιστορικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής σημασίας, ενώ όλα τα παραπάνω έχουν εναποτεθεί, φυλάσσονται και διατηρούνται στη Μουσική του Βιβλιοθήκη θα:

• ψηφιοποιήσει συλλογές ή/και αντικείμενα που έχει στην κατοχή του με υψηλές προδιαγραφές,
• τεκμηριώσει τις συλλογές που θα ψηφιοποιηθούν σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
• δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιοποιημένης συλλογής
• δημιουργήσει σύνολο εφαρμογών, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα μπορεί να υλοποιήσει πρόσθετες υπηρεσίες και εμπειρίες προστιθέμενης αξίας
⦁ διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης των ψηφιοποιημένων συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε το 1995, με σκοπό να καλύψει την επιτακτική ανάγκη σύστασης ενός φορέα ειδικού στη συγκέντρωση υλικού σχετικά με την ελληνική μουσική ώστε να αποτελέσει ένα κέντρο πληροφόρησης και μελέτης. Το τμήμα αυτό της Βιβλιοθήκης συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει κάθε είδους υλικό, το οποίο έχει σχέση με την ελληνική μουσική, όπως βιβλία, παρτιτούρες, οπτικοακουστικό υλικό, περιοδικά, προγράμματα και άλλα σπάνια ντοκουμέντα. Τα πολυτιμότερα όμως τεκμήρια του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, αναμφισβήτητα περιλαμβάνονται στα 49 Αρχεία Ελλήνων συνθετών, καλλιτεχνών και δασκάλων που μαζί με το υπόλοιπο υλικό καθιστούν τη Βιβλιοθήκη ως το μεγαλύτερο κέντρο για τη διάσωση, διαφύλαξη και μελέτη της Ελληνικής μουσικής. Στη πλειοψηφία τους τα Αρχεία αυτά αποτελούνται τόσο από πρωτότυπα μουσικά χειρόγραφα και κείμενα όσο και από έντυπα, ηχογραφήσεις, προγράμματα, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αλληλογραφία κ.ά, και έχουν περιέλθει στην κατοχή της Βιβλιοθήκης ύστερα από δωρεά των κατόχων κατόπιν αγοράς από τους απογόνους τους ή από συλλέκτες.

Η μεγάλη σπουδαιότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν μοναδική πηγή έρευνας, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής μουσικής δημιουργίας του 20ού αιώνα που δεν έχει εκδοθεί ούτε είναι διαθέσιμο στους ερευνητές με κάποια άλλη μορφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Βιβλιοθήκη ανταπεξήλθε δυναμικά στις προκλήσεις μιας νέας εποχής καθώς από τότε έως σήμερα συμμετέχει ανελλιπώς σε ελληνικά και ευρωπαϊκά επιχορηγούμενα ψηφιακά προγράμματα αξιοποιώντας και προβάλλοντας τους ανεκτίμητους θησαυρούς του Αρχείου. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφιοποιηθεί και διατεθεί μέσω διαδικτύου περίπου 600.000 αρχειακά ντοκουμέντα,