/3ήμερο Πολιτιστικών Δρώμενων Τέχνης στην Αίθουσα Τέχνης τού Ελληνογαλλικού Συνδέσμου

3ήμερο Πολιτιστικών Δρώμενων Τέχνης στην Αίθουσα Τέχνης τού Ελληνογαλλικού Συνδέσμου

Διοργανώνεται 3 ή μ ε ρ ο Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν Δ ρ ώ μ ε ν ω ν Τ έ χ ν η ς στήν Αίθουσα Τέχνης τού Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 2, Πλατεία Κολωνακίου. Θά πραγματοποιηθεί 3, 4, & 5 Μαίου 2023. Τελεί υπό τήν
αιγίδα τού Ελληνογαλλικού Συνδέσμου υπό τού Προέδρου κ.Νίκου Αγγελή

Τό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως.

Τετάρτη 3 Μαίου , 8 μ.μ…….Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής & γλυπτικής αξιόλογων εικαστικών.
Θεματικό “Ο ν ε ι ρ ο γ ρ α φ ή μ α τ α ……η α λ λ η γ ο ρ ί α……”
Στό πιάνο ο μουσικός Αναστάσιος Γεωργιάδης

Η διοργανώτρια εικαστικός Αργυρούλα Pappas Τσιώτα κάνει αναφορά για τό σκεπτικό τής έκθεσης…..
..”Τα ονειρογραφήματα ενός δημιουργού αντικατοπτρίζουν ένα προσωπικό ειρηνικό γαλήνιο εσωτερικό ιδανικό
κόσμο πού διαδραματίζεται αλληγορικά,αποκαλύπτωντας τήν μαγεία του με κάθε του εμπνευσμένη δημιουργική
επέμβαση. Ακαθόριστα πολλές φορές αναδημιουργούνται νέες νοητικές διεργασίες πού μέσω τής ελεύθερης
πινελιάς αναδύετα ό ρυθμός καί η φόρμα τού χρώματος μέ κατεύθυνση πρός τήν ψευδαίσθηση τής πραγματικότητος
που ανάγεται τελικά στό ζητούμενο τής ψυχής καί τις επιθυμητές της προσλαμβάνουσες.
Τα ονειρογραφήματα τελικά δέν έχουν σκοπιμότητα ούτε πρόθεση αλλά είναι μία ρέουσα αναζήτηση τού δημιοιυργού
πρός το εσωτερικό του φώς…..”

Πέμπτη,4 Μαιόυ. 8 μ.μ. η παρουσίαση τής νέας 4ης δίγλωσσης ποιητικής συλλογής τής βραβευμένης ποιήτριας
εκπαιδευτικού και συγγραφέας A m y T z o a n n o u ..Ομιλίες από Σοφία Στρέζου,δημοσιογράφο,ποιήτρια & λογοτέχνης
Δημήτρης Καραμβάλλης,δικηγόρος,ποιητής ,λογοτέχνης .Απαγγέλουν Αννα Ανδριανού,ηθοποιός.σεναριογράφος.
συγγραφέας, Μαριάννα Βλάχου-Καραμπάλλη, ποιήτρια,συγγραφέας.
Συντονισμός Δημήτρης Φιλίας ,Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Παρασκεύη,5 Μαίου 8 μ.μ..Παρουσίαση 6 βιβλίων από τό Πνευματικό Εκδοτικό Οίκο
Ε λ λ ω δ ί α
Δρ. Σ τ α μ ά τ ι ο ς Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ς,Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
“Α λ ε ξ α ν δ ρ ώ δ ι α “, Μεγάλου Αλεξάνδρου Ωδή
“Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ώ δ ι α”, Αριστοτέλους Ωδή

Δρ. Σ τ α μ ά τ ι ο ς Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ς & υιός Χ ρ ή σ τ ο ς Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η ς [στοιχοποίηση]
“Σ τ α υ ρ ό ς – Το Συ μ β ο λ ο τ ή ς Π ί σ τ ε ω ς, .Θε μ α τ ο φ ύ λ α ξ τ ή ς Ο ι κ ο υ μ έ ν η ς”.
Τιμίου Σταυρού.Ωδή.
.Γία τούς 33 σταυρούς από τήν ατομική έκθεση ” Σ ύ μ β ο λ ο τ ή ς Π ί σ τ ε ω ς”
τής Α ρ γ υ ρ ο ύ λ α ς P a p p a s T σ ι ώ τ α,.Εικαστικός-Εκπαιδευτικός-Θεωρητικός Τέχνης

Π ρ ω τ ο π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς Π α τ ρ ό ς Χ ρ ή σ τ ο υ Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η
“Ι ε ρ έ ς Π α ρ α κ α τ α θ ή κ ε ς α π ό τ ή ν γ ε ν έ τ ε ι ρ ά μ ο ύ
Χ ά ν δ ρ α ς Ο ρ ε σ τ ε ι ά δ α ς Ε β ρ ο υ”

Δ η μ ή τ ρ η ς Κ ο λ λ ά τ ο ς – “Τ α ξ ε ί δ ι σ τ η Σ υ ρ ί α ”

Ε λ έ ν η Φ ι λ ι π π ί δ ο υ ,Καθηγήτρια Ε. Κ .Π .Α . “Χ ο ρ ο ί . τ ή ς Θ ρ ά κη ς ”

Μουσική επιμέλεια……Δημήτρης Γαιτάνος Μουσικοσυνθέτης

Χορηγοί επικοινωνίας….Πνευματικός Εκδοτικός Οίκος Ε λ λ ω δ ί α, Τό Μαgazino ‘Τέχνη & Πολιτισμος” τού
Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς ” Ο Φίλων “, Er Magazine, Art Portal, Hellenic Media Group International,
La mor Radio, Proton, Full-Time, Minima-Hellas.,κτλ..