Δημήτριος Βυζάντιος: Ο λογοτέχνης, ο Ελληνισμός και η…

Γράφει ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος Ο Δημήτριος Βυζάντιος (1790-1853) ήταν ο λογοτέχνης, που αγωνίστηκε με τον τρόπο του να ελευθερωθεί η Ελλάδα και να προωθηθεί η Παιδεία, με τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη…