Βιβλιοκριτική: Το τίποτα που πλέει ευτυχισμένο (Κατίνα Μέτσιου)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μανίκας Ο τίτλος αυτής της ποιητικής συλλογικής σε προϊδεάζει κάπως, αν όχι για το περιεχόμενο γι' αυτό καθαυτό το περιεχόμενο, τουλάχιστον για το ύφος και το αντικείμενο της. Η υπαρξιακή της διάσταση…